Michel
van der
Meulen

De rol van de Product Owner tijdens de Sprint

Als je Product Owner (PO) bent, ben je feitelijk eigenaar van het product en de meeste PO's die ik tegenkom weten wel wat dat inhoudt. Maar ik ontmoet ook PO's die tijdens de Sprint bepalen aan welk item van de Sprint Backlog het Ontwikkelteam moet werken, of die bepalen wat de oplossing moet zijn, of zelfs code reviews uitvoeren en zo het werk beoordelen. Dergelijke Product Owners bedoelen het ongetwijfeld heel goed; ze voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor het product en willen graag dat de klant een goed product krijgt en tevreden is, want de klant is koning en de PO vertegenwoordigt de klant.

Maar ik vraag me af of de Product Owner beseft wat het effect van dit gedrag op het Ontwikkelteam is. Helpt de PO het team door vanuit eigen kennis en expertise oplossingen aan te dragen? Helpt de PO het team door in de Sprint te bepalen welke items het team moet oppakken? Beseft de PO wat het effect is op het zelforganiserend vermogen van het team?

Met alle respect voor de leden van Ontwikkelteams maak ik graag de vergelijking met het opvoeden van kinderen. Naarmate kinderen groter worden wil je graag dat ze steeds meer zelf doen, zodat ze leren hoe ze hun leven zelfstandig kunnen invullen, zonder dat daar een ouder voor nodig is. Als je kind voor het eerst zelf gaat eten, wordt het vast een hele grote knoeiboel. Maar als ouder geef je het kind de ruimte om te experimenteren en te leren en af en toe help je het een beetje. Daardoor gaat het in de loop van de tijd steeds beter.
De vergelijking met volwassenen is makkelijk te maken; Iedereen die iets nieuws leert, maakt fouten. Het gaat met vallen en opstaan. Maar als je de ruimte krijgt om je erin te ontwikkelen, zal het steeds beter gaan. Zo gaat het ook met zelforganisatie. En om te leren heb je ruimte nodig om fouten te maken, zonder daarop afgerekend te worden.

Grijp je als Product Owner in en/of heerst er een afrekencultuur en is er geen ruimte om te experimenteren en fouten te maken, dan zal het vertrouwen dalen. En dat heeft tot gevolg dat de transparantie minder wordt, dat er minder verbeteringen plaatsvinden, de kwaliteit van het werk daalt en er minder (of geen) waarde wordt opgeleverd.

Dus ben je Product Owner en je wil dat het team zelforganiserend wordt, geef ze dan de ruimte. Geef aan welk doel je graag wil bereiken met de volgende Sprint en met welke Product Backlog items je dat denkt te realiseren. En laat het verder aan het team over hoe ze dat doen. En laat het aan de Scrum Master over om het team te begeleiden in het proces.

  
Professional Scrum Trainer
 | 
Agile coach
 | 
Scrum Master
  
KvK 77289625